Ostvari svoj san!

Opšti uslovi i pravila konkursa

Prince Aviation raspisuje konkurs za stipendiranje kandidata za obuku za pilota (PPL (A)), i to:

  • 24 kandidata za teoretsku obuku za PPL (A)
  • 4 kandidata za praktičnu obuku za PPL (A)1, 2
  • 6 kandidata za teoretsku obuku za ATPL (A)3, 4

1 Četiri kandidata koja pokažu najbolje rezultate na teoretskoj obuci za PPL (A) će biti stipendirano za kompletnu praktičnu obuku za PPL (A).

2 Svi ostali kandidati koji završe teoretsku obuku mogu nastaviti praktičnu obuku o svom trošku, pod povlašćenim uslovima za sve one koji tokom teoretske obuke pokažu znanje iznad propisanih standarda.

3 Šest najboljih kandidata koji završe kompletnu PPL (A) obuku (bez obzira da li su stipendirani ili samofinansirajući) dobijaju besplatnu teoretsku obuku ATPL (A).

4 Svi ostali kandidati koji završe obuku PPL (A), teoretsku obuku ATPL (A) dobijaju upola cene.

Prince Aviation će za kandidate koji tokom školovanja pokažu rezultate iznad standarda obezbediti dodatne pogodnosti za dalje školovanje, kao i mogućnost zaposlenja.

Uslovi koje treba da ispune kandidati:

  • 18 godina starosti (odnosno 17 godina sa saglasnošću roditelja ili staratelja)
  • Lekarsko uverenje klase 1

Proces selekcije:

  • Kandidati koji će biti stipendirani za teoretsku obuku PPL (A) će biti izabrani na osnovu ulaznih testova i procena opšteg znanja iz matematike, fizike, engleskog jezika i informisanosti u oblasti vazduhoplovstva.

Lista kandidata koji će biti stipendirani za teoretsku obuku biće objavlljena najkasnije do: 23. maja 2022. godine

  • Kandidati koji će biti stipendirani za praktičnu obuku PPL (A) će biti izabrani na osnovu rezultata ostvarenih tokom teoretske obuke, uključujući i procene predavača i ispitivača.

Lista kandidata koji će biti stipendirani za praktičnu obuku biće objavlljena najkasnije do: 4. jula 2022. godine

  • Kandidati koji će biti stipendirani za teoretsku obuku ATPL(A) će biti izabrani na osnovu rezultata ostvarenih tokom celokupne obuke PPL (A), uključujući i procene predavača i ispitivača.

Lista kandidata koji će biti stipendirani za teoretsku obuku biće objavlljena najkasnije do: 30. novembra 2022. godine

O terminima selekcije svi kandidati će biti naknadno obavešteni

Rok za prijave: 19. maj 2022. godine

Početak teoretske obuke za PPL (A): 30. maj 2022. godine

Početak praktične obuke za PPL (A): 5. jul 2022. godine

Početak teoretske obuke za ATPL (A): 12. decembar 2022. godine

Prijavi se popunjavanjem formulara (ili slanjem podataka elektronskom poštom na ato@princeaviation.com):

*Svojom prijavom kandidat je saglasan na obradu podataka o ličnosti samo za potrebe konkursa

NAPOMENE:

Kandidati na obuci za PPL (A) uverenja o završenoj obuci će dobiti nakon završene praktične obuke

Kandidati koje Prince Aviation stipendira za praktičnu obuku PPL(A) i teoretsku ATPL (A) obuku se obavezuju da svoju dalju obuku nastave u Prince Aviation-u i da se neće školovati u drugim centrima za obuku letačog osoblja na teritoriji Republike Srbije 18 meseci nakon završene obuke u Prince Aviation-u.